قرص لاغری ایزی اسلیم

قرص لاغری ایزی اسلیم محصول اسپانیا کاهش اشتهاکاهش سایزچربی سوز جلوگیری ازتبدیل قنداضافی به چربی خون ساز کاهش دهنده نفخ وورم معده بیشترین تاثیربرچربیهای شکم.پهلو.ران مواداستفاده شده درایزی اسلیم شامل:۱-ال کارنتین:افزایش انرژی وانتقال اسیدهای چرب یعنی استفاده ازچربیهابرای تولیدانرژی ۲-سینترول:ماده ایی مناسب برای کاهش وزن کاهش وزن است که باکاهش…

قرص لاغری بلوبری

قرص لاغری بلوبری قرص لاغری بلوبری از نوعی گیاه گلداربامیوه ایی توت مانندبه رنگ آبی تیره یابنفش تهیه شده است . این میوه بومی شمال آمریکامیباشد.بلوبری که بانام ذغال اخته آبی هم شناخته میشود. میوه ای است که درایران چندان شناخته شده نیست وافرادکمی ازآن استفاده میکنند. این میوه برای…