قرص لاغری بلوبری

قرص لاغری بلوبری قرص لاغری بلوبری از نوعی گیاه گلداربامیوه ایی توت مانندبه رنگ آبی تیره یابنفش تهیه شده است . این میوه بومی شمال آمریکامیباشد.بلوبری که بانام ذغال اخته آبی هم شناخته میشود. میوه ای است که درایران چندان شناخته شده نیست وافرادکمی ازآن استفاده میکنند. این میوه برای…